2C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_j.polski-1/8 Ju 208
r_angielski-6/8 MP 302
J.francuski-2/8 #f2 103
J.rosyjski-5/8 #r1 033
r_j.polski-1/8 Ju 208
r_angielski-6/8 MP 302
J.angielski-2/8 #a1 104
J.angielski-4/8 MP 302
J.angielski-5/8 #a8 042
J.angielski-1/8 #a2 104
2 8:50- 9:35 r_historia-5/8 Nz 202
r_geografia-6/8 KM 203
J.francuski-2/8 #f2 103
J.rosyjski-5/8 #r1 033
r_j.polski-1/8 Ju 208
r_angielski-6/8 MP 302
J.angielski-2/8 #a1 104
J.angielski-4/8 MP 302
J.angielski-5/8 #a8 042
J.angielski-1/8 #a2 104
3 9:45-10:30 r_historia-5/8 Nz 202
r_geografia-6/8 KM 203
WF-1/2 #wf4 g2
WF-2/2 GD 007
WF-1/2 #wf4 g1
WF-2/2 GD 007
WF-1/2 #wf4 g1
WF-2/2 GD 007
u_przyroda-1/2 Bk 031
u_hist.i sp.-2/2 Gl 105
4 10:45-11:30 J.angielski-2/8 #a1 104
J.angielski-4/8 MP 302
J.angielski-5/8 #a8 042
r_historia-5/8 Nz 202
r_geografia-6/8 KM 203
Matematyka Rm 305 r_historia-5/8 Nz 202
r_geografia-6/8 KM 203
Religia 207
5 11:40-12:25 u_przyroda-1/2 Bk 031
u_hist.i sp.-2/2 Gl 105
J.polski Ju 208 Matematyka Rm 305 J.polski Ju 208 r_j.polski-1/8 Ju 208
r_angielski-6/8 MP 302
6 12:35-13:20 godz.wych KM 203 r_informat.-2/8 #i1 034
r_matematyka-7/8 #3m1 305
r_wos-8/8 #w1 202
Matematyka Rm 305 J.polski Ju 208 J.polski Ju 208
7 13:30-14:15 r_informat.-2/8 #i1 034
r_matematyka-7/8 #3m1 305
r_wos-8/8 #w1 202
r_informat.-2/8 #i1 034
r_matematyka-7/8 #3m1 305
r_wos-8/8 #w1 202
r_informat.-2/8 #i1 034
r_matematyka-7/8 #3m1 305
r_wos-8/8 #w1 202
Matematyka Rm 305 j.hiszpański-3/8 MT 106
J.niemiecki-6/8 DG 204
8 14:20-15:05 r_informat.-2/8 #i1 034
r_matematyka-7/8 #3m1 305
r_wos-8/8 #w1 202
Religia 207 J.angielski-1/8 #a2 104   j.hiszpański-3/8 MT 106
J.niemiecki-6/8 DG 204
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-28
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum