2A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   WF-1/1 #w2 g1
WF-3/1 GD 007
j.hiszpański-2/1 #2f1 106 j.hiszpański-3/1 MT 106
J.niemiecki-6/1 #2n1 204
J.polski EM 303
2 8:50- 9:35 godz.wych EM 303 WF-1/1 #w2 g1
WF-3/1 GD 007
j.hiszpański-2/1 #2f1 106 j.hiszpański-3/1 MT 106
J.niemiecki-6/1 #2n1 204
J.polski EM 303
3 9:45-10:30 r/angielski-5/1 #ra4 104
r/angielski-6/1 #ra5 103
r_wos-8/1 #2w1 105
r_j.polski-12/ #p1 303
r/angielski-13/ #ra6 209
J.polski EM 303 r_fizyka-1/1 Bk 031
r_angielski-10/ Pr 302
J.angielski-1/4 #2a1 104
J.angielski-2/4 #2a2 103
J.angielski-3/4 #2a3 209
J.angielski-4/4 Pr 302
r_fizyka-1/1 Bk 031
r_angielski-10/ Pr 302
4 10:45-11:30 r/angielski-5/1 #ra4 104
r/angielski-6/1 #ra5 103
r_wos-8/1 #2w1 105
r_j.polski-12/ #p1 303
r/angielski-13/ #ra6 209
r/angielski-5/1 #ra4 104
r/angielski-6/1 #ra5 103
r_wos-8/1 #2w1 105
r_j.polski-12/ #p1 303
r/angielski-13/ #ra6 209
J.polski EM 303 J.angielski-1/4 #2a1 104
J.angielski-2/4 #2a2 103
J.angielski-3/4 #2a3 209
J.angielski-4/4 Pr 302
Religia TB 207
5 11:40-12:25 Religia TB 207 u_hist.i sp. MC 208 r/angielski-5/1 #ra4 104
r/angielski-6/1 #ra5 103
r_wos-8/1 #2w1 105
r_j.polski-12/ #p1 303
r/angielski-13/ #ra6 209
r_matematyka-2/1 AT 304
r_geografia-8/1 KM 203
r_matematyka-2/1 AT 304
r_geografia-8/1 KM 203
6 12:35-13:20 r_matematyka-2/1 AT 304
r_geografia-8/1 KM 203
J.angielski-1/4 #2a1 104
J.angielski-2/4 #2a2 103
J.angielski-3/4 #2a3 209
J.angielski-4/4 Pr 302
r/angielski-5/1 #ra4 104
r/angielski-6/1 #ra5 103
r_wos-8/1 #2w1 105
r_j.polski-12/ #p1 303
r/angielski-13/ #ra6 209
Matematyka AT 304 r_matematyka-2/1 AT 304
r_geografia-8/1 KM 203
7 13:30-14:15 r_fizyka-1/1 Bk 031
r_angielski-10/ Pr 302
r_fizyka-1/1 Bk 031
r_angielski-10/ Pr 302
u_hist.i sp. MC 306 Matematyka AT 304 Matematyka AT 304
8 14:20-15:05 WF-1/1 #w2 g1 Matematyka AT 304   WF-3/1 GD 007  
Drukuj plan
wygenerowano 15.01.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum