Pedagog

 

Pedagog Szkolny

Monika Rogasik

 


 

Szukanie pomocy jest oznaką siły, a nie słabości...

 


 

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.


Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Jeśli nie potrafisz samodzielnie zdecydować co robić po ukończeniu szkoły, jaki kierunek studiów wybrać - zapraszam na rozmowę i oferuję pomoc.

 

Współpraca z rodzicami:

 • konsultacje indywidualne z rodzicami
 • rozpoznawanie trudności ucznia w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym
 • pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych trudności życiowych

 

Współpraca z uczniami:

 • pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu minimum programowego
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami
 • prowadzenie zajęć programów profilaktycznych
 • wspieranie emocjonalne potrzebujących pomocy

 

Współpraca z nauczycielami:

 • wnikliwa analiza i rozpoznawanie trudności uczniów
 • poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w celu dobrego funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym
 • spotkania warsztatowe – zajęcia dla nauczycieli
 • kierowanie uczniów na konsultacje do PPP, przy współpracy z rodzicami

 

Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami:

 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Policja i Straż Miejska
 • Młodzieżowe Centrum Kariery
 • Prokuratura
 • Ośrodek Monar w Lesznie

 Godziny pracy::

 

Poniedziałek: 8:00 - 14:00

Wtorek: 8:00 - 12:00

Środa: 10:00 - 14:00

Czwartek: 8:00 - 12:00

Piątek: 8:00 - 12:00

 


 

Informacja dla Rodziców:

Istnieje możliwość umówienia się w godzinach popołudniowych na terenie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (z dwudniowym wyprzedzeniem).