Doradztwo edukacyjno-zawodowe 2019/2020

Planowane działania w roku szkolnym 2019/2020 w ramach realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu.

Projekt działań dla klas III.

Problematyka spotkań ukierunkowana będzie na działania wspomagające rozwój  edukacyjno-zawodowy młodzieży w tym zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie dokonywania wyborów zawodowych na różnych poziomach kształcenia, uzyskania informacji dotyczących możliwości zdobywania kwalifikacji oraz zakładania  własnej działalności gospodarczej.

Tematyka, która będzie przedstawiona na zajęciach

 • Moje preferencje zawodowe
 • Poznanie siebie kluczem do sukcesu- moje wartości
 • Moja osobowość
 • Ja w grupie- pełnienie ról społecznych
 • Jak być kreatywnym?
 • Zarządzanie czasem
 • Autoprezentacja
 • Jaki jestem - samoocena
 • Bilans kompetencji
 • Plan kariery
 • Testy preferencji i predyspozycji zawodowych
 • Wybieram zawód
 • Indywidualny plan kariery
 • Praktyki, staże, wolontariat - nowe doświadczenie zawodowe
 • Internet jako niezbędne narzędzie w poszukiwaniu pracy
 • Przygotowanie do wejścia na rynek pracy
 • Metody poszukiwania pracy
 • Aktywność na rynku pracy
 • Praca, zawód, kompetencje
 • Możliwości zatrudnienia na lokalnym i regionalnym rynku pracy
 • Kalejdoskop zawodów- zawody przyszłości

Czas trwania: 3 godziny lekcyjne w październiku/listopadzie 2019 (ostateczny termin zajęć zostanie podany z tygodniowym wyprzedzeniem).

Zajęcia poprowadzą doradcy zawodowi z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Gostyniu: Barbara Nowacka i Agnieszka Budzyń.