Zebrania z rodzicami

28 listopada 2016r. (poniedziałek)  odbędą się zebrania z rodzicami uczniów:

17.00 – 17.30 – „Cyberprzemoc i stalking: czy nas i nasze dzieci dotyczy?” – profilaktyczna prelekcja dla rodziców – p. Jarosław Godniak przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
w Gostyniu,

17.30 – spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych zgodnie z załączonym harmonogramem,

18.15 – Rada Rodziców – zaopiniowanie projektu planu finansowego na rok 2017.

 

1a

303

 

2c

107

1b

208

 

2d

306

1c

203

 

3a

031

1d

106

 

3b

204

2a

305

 

3c

202

2b

102

 

3d

302

 

Nauczyciele pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim w godzinach 17.00-18.30