Świat chemii

Dnia 26 stycznia br. na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, odbył się kolejny wykład w ramach cyklu prelekcji o tematyce chemicznej, skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jak informowali prowadzący – celem wykładów jest popularyzacja chemii wśród młodzieży, a także zapoznanie jej z życiem akademickim na uczelniach chemicznych.

Grupa naszych uczniów z klasy drugiej i trzeciej o profilu biologiczno – chemicznym oraz fakultetu chemicznego- pod opieką pani Joanny Kabały i pani Anny Dubowik- miała możliwość wysłuchania wykładu na temat reakcji zachodzących w roztworach wodnych na podstawie analizy jakościowej kationów i anionów. Prelekcję wygłosił pan dr inż. Andrzej Szymański, który ugruntował wiedzę chemiczną tegorocznych i przyszłych maturzystów. Uczestnictwo w wykładach zaowocowało współpracą między naszą szkołą a Politechniką Poznańską - tegoroczni maturzyści w najbliższym czasie będą mogli wziąć udział w zajęciach laboratoryjnych z zakresu chemii organicznej na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.

Krzysztof Marcinkowski 2b