Z Tϋrkheim do Gostynia

Wymiana polsko-niemiecka

Wymiana polsko - niemiecka 2014

W ubiegłym tygodniu – od 05.10 do 11.10.2014- w ZSO w Gostyniu odbyła się polsko-niemiecka wymiana uczniów z bawarskiej szkoły w Türkheim. Dwudziestu jeden uczniów gościło w swoich domach niemieckich kolegów i koleżanki. Poznawali oni zwyczaje i obyczaje polskich rodzin i polskiej kultury,  a wszyscy uczestnicy wymiany mogli doskonalić swoje umiejętności językowe.

W programie wymiany zaplanowano, między innymi, zajęcia sportowe w hali liceum, na basenie oraz w kręgielni, zwiedzanie Gostynia, Poznania oraz Wrocławia. Podczas wycieczki do Brzedni  młodzież poznała tajemnice szkoły survivalu, a w Godurowie , do którego uczniowie dotarli rowerami  - zaraz po wspólnym pieczeniu kiełbasek - wprowadzono ich w tajniki strzelectwa. Wymiana nie mogłaby się odbyć  bez pomocy profesorów: koordynatora wymiany - Beaty Pospieszyńskiej, Magdaleny Wencel, Małgorzaty Czajki-Woch oraz Dariusza Smektały, którzy dbali o bezpieczeństwo uczestników oraz o to, aby wszyscy bawili się jak najlepiej.

Goście opuścili Gostyń w sobotni poranek w znakomitych nastrojach nie żegnając się, lecz mówiąc "bis bald!", co znaczy "do zobaczenia wkrótce!", ponieważ polscy uczestnicy wymiany odwiedzą Türkheim już w czerwcu. Za ten wspaniale spędzony czas młodzież dziękuje organizatorom, rodzicom oraz sponsorom: Polsko -Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie oraz Starostwu Powiatowemu w Gostyniu.