Warsztaty na Politechnice Poznańskiej

Dnia 23 lutego br. trzecioklasiści z naszego liceum wzięli udział w zajęciach z zakresu chemii organicznej na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Tegoroczni maturzyści z klasy o profilu biologiczno – chemicznym i fakultetu chemicznego udali się do Poznania pod opieką pani Joanny Kabały oraz pani Anny Ptak-Sędziak.

Uczniowie zostali podzieleni na grupy. Zajęcia trwały trzy godziny – każda z grup brała udział w seminarium, lekcji poglądowej z modelowania komputerowego oraz przeprowadzała doświadczenia w laboratorium. Dzięki warsztatom uczniowie utrwalili nabytą wcześniej wiedzę, mieli możliwość odświeżenia wiadomości, czy doskonalenia umiejętności eksperymentowania pod nadzorem laborantów. Zajęcia na pewno zaowocują i zostawią ślad w pamięci uczniów, którzy chętnie i aktywnie brali w nich udział. 

Na zakończenie maturzyści zostali zapoznani z systemem rekrutacji obowiązującym na Politechnice Poznańskiej oraz kierunkami kształcenia na Wydziale Technologii Chemicznej. Otrzymali również propozycję udziału w tzw. Drzwiach Otwartych, z której na pewno skorzystają zainteresowani studiami na tej uczelni.

Basia Paluszkiewicz 3a