Akcja „Pączek dla psiaka”

Jak co roku, pod koniec  karnawału  Szkolne Koło Przyjaciół Zwierząt przy GSPZ NOE zorganizowało w szkole akcję „Paczek dla psiaka”.

W dniu 22 lutego zakupiliśmy i zjedliśmy ponad 200 pączków z piekarni p. B. Olszowego, a dochód z przedsięwzięcia w kwocie 175 zł – przekazaliśmy na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Dalabuszkch.

Akcja jest przykładem na to, jak można przyjemne połączyć z pożytecznym!

M.P.