Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne.

Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej – XXIII SDiM.

Uczennice naszej szkoły – Agnieszka Poślednik i Wiktoria Nowak z klasy 1c biorą udział  w rekrutacji do XXIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. W tym roku tematem pracy jest odnalezienie miejsca w przestrzeni publicznej, które propaguje ustrój totalitarny i próba jego wyeliminowania lub nadanie nowo powstałym obiektom nazw odwołujących się do lokalnych bohaterów.

Postać, którą wybraliśmy do realizacji projektu, to zmarły w lutym tego roku pan Marian Sobkowiak, mieszkaniec Gostynia, członek Tajnej Organizacji Wojskowej „Czarny Legion”, więzień obozów koncentracyjnych oraz inicjator działań na rzecz pojednania między Polakami  a Niemcami.
Zadaniem zespołu, jest zbadanie świadomości lokalnej społeczności oraz popularyzacja wiedzy na temat tej postaci poprzez podjęcie działań animacyjno-badawczych.

Opiekun projektu
A.Ptak-Sędziak