Fizyka od strony laboratorium

Od października do marca bieżącego roku szkolnego klasa II a wzięła udział w ośmiu warsztatach na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Licealiści, pod opieką pani profesor Krescencji Bartkowiak, uczestniczyli w zajęciach co kilka tygodni podzieleni na dwie dziesięcioosobowe grupy.

Uczniowie klasy matematyczno-fizycznej przyjrzeli się ponownie znanym sobie zjawiskom fizycznym, poznali nowe zagadnienia oraz mieli szansę doświadczalnie je sprawdzić, korzystając z technicznie zaawansowanego sprzętu laboratoryjnego. Działając pod okiem pracowników UAM, zbadali m. in. stałą Plancka, widma emisyjne, zjawisko echolokacji, czy zderzenia sprężyste. Wyciągali wnioski z obserwacji i pomiarów, pamiętając o znaczeniu niepewności pomiarowej i jednostek miary. Wyniki przedstawiali w tabelach lub na wykresach.

Drugoklasiści mieli okazję połączyć zdobytą wiedzę teoretyczną z praktyką w formie doświadczeń i w ten sposób rozszerzyć swoją znajomość fizyki, która wymaga od zainteresowanych nią szczególnej dyscypliny.

Adam Handke, kl. II A