Losy absolwentów

Losy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w ZSO w Gostyniu - rocznik 2013-2014

  IIIA IIIB IIIC IIID IIIE IIIF SUMA
Uniwersytet Przyrodniczy
 w Poznaniu
2     3 3 2 10
Uniwersytet Ekonomiczny
 w Poznaniu
1     4 3 1 9
UAM
w Poznaniu
5   12 2 9 5 33
Politechnika
 Poznańska
4 3   15   2 24
Uniwersytet Medyczny
 w Poznaniu
1 2   1     4
AWF Poznań 1     1     2
Wyższa Szkoła Edukacji
i Terapii w Poznaniu 
1 2         3
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu   1 1       2
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu           1 1
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
i Dziennikarstwa w Poznaniu 
          1 1
Politechnika Wrocławska 1 3   2 1   7
Uniwersytet Wrocławski 1           1
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 1           1
AWF Wrocław 2           2
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1     1     2
PWSZ Leszno   2 2 1 4   9
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu   1 1     1 3
Wyższa Szkoła Himanistyczna w Lesznie     1        
Uniwersytet Zielonogórski     2        
Szkoła policealna 2 2     2 1 7
SUMA 23 16 19 30 22 14  

 

 

  IIIA IIIB IIIC IIID IIIE IIIF SUMA
Informatyka 1     4     5
Praca socjalna 1       1   2
Inżynieria chemiczna
 i procesowa
1           1
Doradztwo personalne
i zawodowe
1       1   2
Psychologia 1           1
Farmacja 1 1     1   3
Matematyka 2     3     5
Filologia norweska
 z językie niemieckim
1   1       2
transport 1         1 2
Technologia chemiczna 1     1     2
Finanse
i rachunkowość 
1     2 1 1 5
Ochrona środowiska 1           1
Towaroznawstwo 1       2   3
Chemia biologiczna 1           1
Fizjoterapia 2 3   1 1   7
Sport 1           1
Kosmetologia 1           1
Prawo     4   1   5
Turystyka i rekreacja     1   1   2
Dekorator wnętrz 1           1
Budownictwo 1           1
Inżynieria
Materiałowa
  1       1 2
Inżyniernia
Biomedyczna
  1   1     2
Edukacja
techniczno-informatyczna
  1         1
Weterynaria   1         1
Pielęgniarstwo   1         1
Chemia
kosmetyczna
  1         1
Wzornictwo   1 1       2
Zarządzanie i
inżynieria
produkcji
  1         1
Ekonomia   1       1 2
Budowa maszyn   1   1     2
Biotechnologia   1     1   2
Gospodarka
przestrzenna
    1     1 2
Dziennikarstwo      2   1   3
Historia     2       2
Pedagogika     1     1 2
Indologia     1       1
Stosunki
międzynarodowe
    3 1     4
Filologia
angielska
    1   1 1 3
Zarządzanie
zasobami
ludzkimi
      1     1
Inżynieria bezpieczeństwa       1     1
Budownictwo       3     3
Automatyka i robotyka       6     6
Mechatronika       2     2
Medycyna       1     1
Rolnictwo       1     1
Dietetyka       1     1
Zootechnika       2     2
Językoznawstwo       2     2
Zarządzanie       1     1
Zarządzanie środowiskiem       1     1
Socjologia       1     1
Lingwistyka       1     1
Psychologia kryminalistyczno-śledcza           1 1
Filologia rosyjska           1 1
Coatching i doradztwo           1 1
Administracja           1 1
Filologia włoska           1 1
Instruktor fitness           1 1