„Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy…” – pożegnanie absolwentów

W piątek, 28 kwietnia 2017 roku, kolejny rocznik absolwentów zakończył edukację w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu.

Po uroczystej Mszy Św. w Kościele pw. Ducha Świętego, odbyła się w naszej szkole uroczystość pożegnania klas trzecich. Na samym początku uroczystości nastąpił ceremoniał przekazania opieki nad insygniami szkoły przez ustępującą przyboczną – maturzystkę – nowej przybocznej pocztu sztandarowego. Następnie prowadzący akademię przywitali wszystkich zaproszonych gości, rodziców, grono pedagogiczne oraz tegorocznych abiturientów. Akademię uświetnił występ chóru szkolnego LOGOS, który zaprezentował wspaniały program muzyczny. Pani Dyrektor Danuta Niedźwiedzińska złożyła na ręce rodziców listy gratulacyjne, a następnie wraz z wychowawcami wręczyła absolwentom świadectwa oraz nagrody za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, udział w konkursach, zaangażowanie w życie szkoły oraz pracę na rzecz środowiska lokalnego.

Prowadzący podziękowali w imieniu wszystkich abiturientów całemu gronu pedagogicznemu za trud pracy wychowawczej i przekazaną wiedzę, absolwenci wręczyli kwiaty swoim wychowawcom, nauczycielom i dyrekcji, a przedstawiciele klas drugich- wszystkim maturzystom jako wyraz podziękowania za wspólnie spędzony czas w murach szkoły.

Życzymy absolwentom uzyskania wysokich wyników maturalnych oraz wielu sukcesów na kolejnych etapach edukacji.

Opiekun RSU
Anna Ptak-Sędziak