Od licealisty do ekonomisty

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas ogólnych kontynuowali udział w wykładach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Klasa 3c w semestrze zimowym  realizowała  przedmiot: Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, na którym poznawała międzynarodowy transfer kapitału w celu utworzenia w innym kraju podmiotu zależnego i sprawowania nad nim kontroli. To były ostatnie zajęcia tej klasy zakończone wpisem do indeksu. Klasa 2d uczestniczyła w zajęciach poświęconych Unii Europejskiej i Gospodarce Chin. W semestrze letnim do projektu dołączyła klasa 1c, która realizowała przedmiot: Turystyka Międzynarodowa.

 Nasi uczniowie czynnie brali udział w zajęciach, przygotowywali i prezentowali materiały w czasie ćwiczeń i wykładów. Zdaniem prowadzących młodzież  naszej szkoły prezentuje duży poziom wiedzy i kultury osobistej, konkurując z powodzeniem z poznańskimi liceami.

Opiekunowie:
Katarzyna Miedziarek, Paweł Kempiak, Katarzyna Chuda