„Myślę logicznie – działam technologicznie” – podsumowanie projektu i konkursu

Uczniowie i nauczyciele naszego Liceum od kwietnia br. wspólnie realizowali projekt, skierowany do gimnazjalistów ze szkół Powiatu Gostyńskiego. Jako cel przedsięwzięcia obraliśmy: rozbudzanie zainteresowań młodzieży gimnazjalnej przedmiotami ścisłymi, w szczególności matematyką, fizyką, geografią, chemią i biologią, popularyzowanie nauk ścisłych wśród młodzieży, kształcenie umiejętności współpracy w zespole, rozwijanie umiejętności stosowania TIK w uczeniu się przedmiotów ścisłych.

Na zaproszenie do udziału w projekcie pozytywnie odpowiedziało pięć szkół:

  • Gimnazjum nr 1 w Gostyniu,
  • Gimnazjum nr 2 w Gostyniu,
  • Gimnazjum w Borku Wlkp.,
  • Gimnazjum w Piaskach,
  • Gimnazjum nr 2 w Szelejewie.

W projekcie uczestniczyło 9 trzyosobowych zespołów, ponieważ niektóre szkoły zgłosiły po dwie drużyny.

Harmonogram przewidywał  III etapy: w kwietniu, maju i czerwcu odbyły się spotkania uczestników z uczniami i nauczycielami LO, podczas których brali oni udział w warsztatach  z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki).  Po każdym warsztacie odbywał się  quiz dotyczący tematyki warsztatów, przeprowadzony  z wykorzystaniem aplikacji internetowej „Kahoot”. Drużyny rywalizowały ze sobą, zdobywając w ten sposób punkty. Po każdym etapie punkty były sumowane. Nad przebiegiem kolejnych quizów czuwał nauczyciel informatyki.  Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród trzem zwycięskim drużynom nastąpiło podczas ostatniego spotkania 9 czerwca 2017 r., nagrody wręczał pan Janusz Sikora- stały członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego. Pozostałe drużyny otrzymały nagrody pocieszenia, dyplomy i podziękowania za udział w konkursie.

Oto zwycięzcy:

I miejsce – drużyna uczniów z Gimnazjum w Borku Wielkopolskim w składzie:
Maria Chmielarczyk, Zuzanna Gawrońska, Jan Leopold;
II miejsce – drużyna uczniów z Gimnazjum w Piaskach w składzie:
Karolina Michalak, Alicja Kaczmarek, Mikołaj Krzyżostaniak;
III miejsce - drużyna uczniów z Gimnazjum nr 1 w Gostyniu w składzie:
Tomasz Jaworski, Agata Materkowska, Dominik Mendyka.

Serdecznie gratulujemy wszystkim drużynom. Najważniejsze dla nas było , aby uczestnicy obok nowych doświadczeń i nabytej wiedzy matematyczno – przyrodniczej, poznali też nowoczesne technologie, które pomagają  uczyć się poprzez grę i rywalizację, no i oczywiście, aby dobrze się czuli w naszej szkole.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu im. Ks. Prof. Franciszka Olejniczaka - „Omnes Unum Simus”, Powiatowi Gostyńskiemu, Gminie Gostyń oraz Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gostyniu za ufundowanie nagród dla zwycięzców i drobnych upominków, stanowiących nagrody pocieszenia dla pozostałych drużyn.

Organizatorami projektu byli nauczyciele: Krescencja Bartkowiak, Joanna Kabała, Katarzyna Miedziarek, Artur Niedziela, Magdalena Ratajczak, Katarzyna Chuda, Witold Misiak oraz niżej podpisana oraz uczniowie klas I a, II b, II d.

Lucyna Tęga