"Nie jesteś na sprzedaż"

Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu we współpracy z pedagogiem szkolnym rusza z kampanią pod hasłem: "Nie jesteś na sprzedaż" - ostrzegającą przed handlem ludźmi.

W związku z powyższym, zaplanowano następujące działania:

  • 18 października (środa) odbędą się prelekcje w klasach z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu;
  • konkurs na wykonanie plakatu techniką dowolną nawiązującą do handlu ludźmi (praca może być wykonana zespołowo - maksymalnie 2 osoby).

Termin nadsyłania prac - 12 października, do gabinetu pedagoga szkolnego.

Zapraszamy chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają nagrody!


Handel ludźmi jest przestępstwem polegającym na wykorzystaniu drugiego człowieka np. do: pracy przymusowej, żebractwa, prostytucji, popełnienia przestępstw. Godzącym w godność i wolność człowieka. Popełnianym często z użyciem przemocy fizycznej i psychicznej. Powodującym poważne skutki psychiczne u ofiar.

Przypomnijmy, że najczęściej zagrożone handlem ludźmi są osoby małoletnie oraz osoby będące w trudnej sytuacji materialnej szukające pracy za granicą, często bez znajomości języka kraju w którym się znalazły. Osoby pokrzywdzone tym przestępstwem często wykorzystuje się do żebractwa, prostytucji, czy przymusowych małżeństw. W szczególnie drastycznych sytuacjach zdarzają się przypadki handlu organami. Dlatego ważne jest uświadamianie, że handel ludźmi jest przestępstwem zagrożonym karą zgodnie z art.189a KK.