Zostań pisarzem z Gostynia!

Czy myślałeś kiedyś by powstało opowiadanie lub książka stworzona przez kogoś z Gostynia? Pozycja wydana profesjonalnie na rynku ogólnopolskim? A może sam podejmujesz próby literackie? Masz już wartościowe prace schowane do szuflady lub piszesz, jednak czujesz, że Twoja twórczość wymaga jeszcze pracy i pomocy specjalisty? Nasza propozycja jest dla Ciebie.

Pracownia Literacka adresowana jest do tych, którzy mają  w sobie pasję tworzenia tekstów i chcą się rozwijać w tym kierunku. Opiekunem merytorycznym została dr Małgorzata Nawrocka – Żarnecka. Okresowe warsztaty i ocenę tekstów prowadzić będą najlepsi w Polsce krytycy, redaktorzy i pisarze. Biblioteka posiada patronaty ogólnopolskich wydawnictw.

Celem Pracowni jest ułatwienie młodym twórcom z Gostynia ogólnopolskiego debiutu.

W sposób szczególny zapraszamy uczestników w wieku 15-30 lat.


Tworzymy w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu trwały i jakościowy mechanizm, dzięki któremu młodzi ludzie z Gostynia i okolic będą doskonalić swój warsztat pisarski pod okiem najlepszych krytyków, redaktorów, pisarzy w Polsce. Efektem prowadzonych działań ma być stworzenie warunków do debiutów ogólnopolskich i skrócenie drogi między młodym anonimowym twórcą z prowincji, a profesjonalnym wydawnictwem.


Już teraz naszymi patronami są Wydawnictwo Poznańskie. Czwarta Strona i Wydawnictwo Sine Qua Non z Krakowa. Po zakończeniu rocznego cyklu teksty najlepszych autorów będziemy rekomendować wymienionym podmiotom branżowym. 

Teksty uczestników warsztatów będą oceniane raz w miesiącu i poddawane krytycznej recenzji. Opiekunem pracowni będzie dr Małgorzata Nawrocka-Żarnecka, która w 2006 roku ukończyła filologię polską i słowiańską na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu, broniąc pracę magisterską pt. Związki frazeologiczne w powieściach „Solaris” i „Dzienniki gwiazdowe” Stanisława Lema. Dwa lata później rozpoczęła studia doktoranckie w Zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. W roku 2015 uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego, broniąc z wyróżnieniem pracę doktorską pt. Związki frazeologiczne w polskim reportażu literackim autorów debiutujących w latach 60. i 70. XX wieku. Jej skrócona wersja została opublikowana przez Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne” w 2016 roku. Pracę naukową poświęca najczęściej innowacjom frazeologicznym we współczesnej polszczyźnie oraz badaniom nad językiem serbskim. W pracy zawodowej zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego, korepetycjami oraz korektą i pomocą w zakresie tworzenia tekstów.

Raz w kwartale teksty oceniać będzie krytyk lub redaktor zewnętrzny, pracujący w ogólnopolskim wydawnictwie lub znany pisarz, który poprowadzi warsztaty!!!
Zapisy do Pracowni Literackiej przyjmowane są w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 257. We wszystkich punktach obsługi czytelników i w administracji dostępne są deklaracje, o które należy zapytać, a po wypełnieniu oddać pracownikowi Biblioteki.

O terminie pierwszego spotkania poinformuje Państwa pracownik Biblioteki.

Zajęcia ruszą pod koniec października i są darmowe, decyduje kolejność zgłoszeń!

W razie wątpliwości szczegółowych informacji udzielane są pod nr tel. 65 572 0952