„Wolontariusz dla bezpieczeństwa”

We wtorek 10 października 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu zastępca burmistrza Grzegorz Skorupski powołał 29 koordynatorów akcji profilaktycznej pod nazwą „Wolontariusz dla bezpieczeństwa”. To element realizowanego przez gminę programu, na który samorząd otrzymał ministerialną dotację.

W ramach programu „Gostyńskie obserwatorium bezpieczeństwa zagrożeń dzieci i młodzieży” organizowana jest akcja „Wolontariusz dla bezpieczeństwa”. Dołączyły do niej szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne. W każdej placówce wyłonione zostały dwu i trzyosobowe zespoły wolontariuszy. Zespół prowadzony jest przez pedagoga bądź innego nauczyciela wskazanego przez dyrektora szkoły. Wolontariusze we współpracy z nauczycielem promować będą akcje profilaktyczne związane z życiem wolnym od nałogów i przeciwdziałaniem przemocy. Uczniowie przygotują apele profilaktyczne, happeningi, pogadanki, gazetki i kolportować będą ulotki.

Akcja ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży profilaktyki rówieśniczej oraz aktywizację środowiska nauczycielskiego w zakresie realizacji wspólnej profilaktyki z uczniami.

Wolontariusze ZSO Gostyń - uczennice klasy 1b Płóciennik Karolina i Kaczmarek Zuzanna we współpracy z pedagogiem szkolnym będą promować zdrowy styl życia, związany z życiem wolnym od nałogów i przeciwdziałaniem przemocy.

Program „Gostyńskie obserwatorium bezpieczeństwa zagrożeń dzieci i młodzieży” finansowany jest z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017 – edycja 2017”. (Źródło: gostyn.pl)