Projekt edukacyjny - "Śladami ks. prof. Franciszka Olejniczaka"

Uroczystości związane z Dniem Szkoły to owoc wspólnych działań Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu im. ks. prof. Franciszka Olejniczaka "OMNES UNUM SIMUS" oraz Dyrekcji, pracowników i uczniów ZSO.

Celem projektu było spopularyzowanie wśród mieszkańców powiatu gostyńskiego sylwetki i dokonań księdza Franciszka Olejniczaka. Na realizację tego przedsięwzięcia złożyły się działania, które budują swoisty pomost między "dawnymi i młodszymi laty" oraz są wyrazem szacunku dla dokonań tego wybitnego społecznika.

Działania jakie podjęto w ramach projektu to liczne konkursy wiedzy o postaci ks. Olejniczaka, wystawy fotografii, gazetki tematyczne. Zorganizowano wycieczki rowerowe i piesze po okolicach naszego powiatu , w których udział wzięli uczniowie Szkoły podstawowej nr 3 w Gostyniu i Szkoły podstawowej w Piaskach, gdzie poznawaliśmy miejsca pamięci naszego regionu.  Przygotowano program artystyczny pt. "Ksiądz Franciszek Olejniczak - kapłan - społecznik - w listach, wspomnieniach, poezji" oraz zrealizowano film pt. "Wszyscy jesteśmy jednością".

Zorganizowano nowe zaplecze do badań terenowych, tzw. "zieloną klasę" wyposażoną w dębowe ławki, gdzie posadzono krzewy zakupione przez naszych uczniów. Efektem końcowym zmagań w ramach projektu jest uroczysta akademia, która odbyła się 27 listopada 2017 roku w auli ZSO.

Pomysłodawca projektu - p. Violetta Lewandowicz przewodnicząca Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu im. ks. prof. Franciszka Olejniczaka "OMNES UNUM SIMUS".

Opiekunowie projektu: p. Justyna Niedziela,, p. Małgorzata Heyduk, p. Justyna Jurdzińska, p. Kamila Wiszniewska - Karkos, p. Krescencja Bartkowiak, p. Magdalena Ratajczak, p. Katarzyna Miedziarek.