Zaproszenie! "Dialog z rzeczywistością 2017"

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu organizuje – już po raz trzynasty - konkurs literacko – plastyczno - fotograficzny „Dialog z rzeczywistością”, w którym udział mogą wziąć uczniowie wszystkich typów szkół powiatu gostyńskiego.