O prawie w Sądzie Rejonowym w Gostyniu

Uczniowie klasy II C uczestniczyli w zajęciach z edukacji prawnej zorganizowanych w  gmachu Sądu Rejonowego w Gostyniu. Celem lekcji w sądzie była popularyzacja problematyki prawnej wśród młodzieży szkolnej oraz zapoznanie z podstawowymi zasadami rządzącymi salą sądową.

Podczas zajęć młodzież dowiedziała się, jak wygląda rozprawa karna, jakie role procesowe pełnią obrońca i oskarżyciel publiczny, jak zachowuje się na sali rozpraw oskarżony oraz poznać jego prawa.

Uczniowie zwiedzili także budynek sądu, kilka sal rozpraw, pomieszczenie dla zatrzymanych oraz tzw. „niebieski pokój”.

Zajęcia z edukacji prawnej dla młodzieży poprowadził Prezes Sądu Rejonowego w Gostyniu - SSR Leszek Antkowiak.