Uhonorowani przez PCPR

PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO” nadały Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu honorowy tytuł „MIKOŁAJ 2017” za przygotowanie paczek świątecznych dla najuboższych rodzin Powiatu Gostyńskiego.

Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom naszej szkoły, którzy dołożyli swoją „cegiełkę" do paczki!!!.

Koordynatorkami akcji były: Monika Rogasik i Małgorzata Twardowska.