Zaproszenie: Trzynasta edycja dialogu z rzeczywistością

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu zaprasza uczniów wszystkich typów szkół powiatu gostyńskiego do udziału w trzynastej edycji konkursu literacko- plastyczno- fotograficznego „Dialog z rzeczywistością”. Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie.


XIII Powiatowy Konkurs Literacko – Plastyczno - Fotograficzny

„Dialog z rzeczywistością”

Organizator:

Zespół Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu

Cele konkursu:

1. Rozbudzanie w młodzieży zainteresowań i pasji literackich i plastycznych.
2. Zainspirowanie do prezentowania swoich doświadczeń i poglądów w artystycznej formie.
3. Budzenie wrażliwości.
4. Wyłonienie młodzieży uzdolnionej artystycznie.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
2. Tematyka konkursu: dla uczniów szkół podstawowych- „Mój świat”; dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych- dowolna.
3. Technika prac jest dowolna.
4. Uczestnik  ma prawo nadesłać w wybranej przez siebie kategorii:

• w dziale literackim (w 3 egzemplarzach)
-  w poezji: jeden zestaw do 5 wierszy;
-  w prozie: 1 pracę; może to być: esej, szkic literacki, opowiadanie, pamiętnik lub inna, dowolna forma; objętość nadesłanej pracy nie może przekroczyć 5 stron maszynopisu;

• w dziale plastycznym: dowolną ilość prac wykonanych wybraną techniką o formacie nie mniejszym niż A3 (nie dotyczy grafiki artystycznej); prosimy o niezwijanie prac w rulony;
• w dziale fotograficznym: max 3zdjęcia w formacie min. 18x24 lub większym. Prace nieoprawione, niepodklejane bez passe-partout;
• pracę (prace) należy zatytułować;

prace należy nadsyłać w kopertach z wypełnioną kartą uczestnika (załącznik do regulaminu);
                    
• każdy egzemplarz pracy należy zatytułować i na każdym umieścić informację o typie szkoły (podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalna);
UWAGA: należy nadsyłać prace dotąd niepublikowane, niewysyłane na inne konkursy.

Termin nadsyłania prac:

Prace należy nadsyłać do 06 lutego 2018 roku na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu
ul. Wrocławska 10, 63-800 Gostyń
z dopiskiem „Dialog z rzeczywistością”

Ocena prac:
1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów, decyzje jury są ostateczne.
2. Nadesłane prace nie będą zwracane.
3. O terminie uroczystego podsumowania konkursu laureaci zostaną powiadomieni.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego publikowania prac.

Telefon informacyjny: (65) 572-02-92 lub 572-09-01


Karta uczestnika XIII Powiatowego Konkursu Literacko-Plastyczno- Fotograficznego „Dialog z rzeczywistością”

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………
Adres szkoły………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….klasa……………
tel.………………………………………………e-mail szkoły………………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna………………………………………………………
Dział konkursu……………………………………………………………………………………………………………………