Pomagamy, mimo wszystko!

9 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyniu odbyło się spotkanie z wolontariuszami  Bonifraterskiego Szpitala w Marysinie, w którym uczestniczyły uczennice klasy 1A – Weronika Kopaszewska i Anna Stachowiak wraz z koordynatorem – p. Ewą Jaskulską.

W związku z realizacją przez klasy siódme nowej podstawy programowej, w której jednym z zagadnień jest szerzenie idei wolontariatu oraz zachęcenie uczniów do podjęcia refleksji o charakterze aksjologicznym, zaproszone osoby przeprowadziły pogadankę na powyższy temat i zapoznały uczniów z działalnością na rzecz potrzebujących oraz przybliżyły wartościowe znaczenie tego słowa.

Pani Ewa Jaskulska omówiła zasady działalności wolontariuszy w szpitalu. Wraz z nią swoje doświadczenia i przeżycia ze spotkań z pacjentami opowiedziały zaproszone wolontariuszki, które działają w nim od 4 lat. Dziewczyny opowiedziały o swoich obowiązkach, ale także przyjemnościach związanych ze wspólnych spotkań z pacjentami. Na zakończenie pokazały uczniom Szkoły Podstawowej nr 5 kilka zwrotów w języku migowym, którego uczyły się, aby wystawić pantomimę dla pacjentów szpitala.

Na zakończenie wolontariuszki stwierdziły, że najważniejsza, mimo wszystko, jest pomoc innym.