"Dzień Kangura" w gostyńskim liceum

W czwartek 15 marca odbył się międzynarodowy konkurs matematyczny, który stał się swoistą manifestacją o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy, w której wzięła udział grupa naszej młodzieży.

Była to okazja do popularyzacji matematyki, jak i intelektualnego wysiłku, podjętego również przez wielu uczniów z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych w tym samym czasie. Konkurs przeprowadził Pan Mateusz Matysiak - nauczyciel matematyki.