Zebrania z rodzicami

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu zaprasza na zebrania z rodzicami, które odbędą się w poniedziałek 26 marca 2018 r. w godz. 17.00 - 18.30.

- 17:00 – prelekcja w auli na temat: „Szkodliwość dopalaczy wśród młodzieży i ich negatywny wpływ na sferę życiową i zdrowotną”. Prowadząca p. Hanna Jędrzejewska, terapeuta z ośrodka MONAR w Lesznie.

- 17.30 – spotkania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas w salach lekcyjnych zgodnie z załączonym harmonogramem,

- 18:00 – spotkanie Rady Rodziców sala 104,

1a

103

 

2d

106

1b

105

 

3a

305

2a

303

 

3b

102

2b

208

 

3c

107

2c

203

 

3d

304

Nauczyciele pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim w godzinach 17.30-18.30.