Komunikat w sprawie egzaminów maturalnych w sesji „poprawkowej” - sierpień 2018

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że: Egzamin maturalny w sesji „poprawkowej” przeprowadzany jest tylko z przedmiotów obowiązkowych. Egzaminy „poprawkowe” przeprowadzone będą w następujących terminach:

- egzaminy pisemne: 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), początek godz. 9:00

- egzaminy ustne: 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 8:00

w macierzystych szkołach zdających.