Julia Maria Krzyżoszczak wśród najlepszych maturzystów

W dniu 13 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Pępowo odbyło się spotkanie z tegorocznymi maturzystami, którzy wzięli udział w konkursie na najlepsze świadectwo dojrzałości w kategorii dziennych szkół średnich.

W gronie nagrodzonych absolwentów znaleźli się:

Julia Maria Krzyżoszczak –Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu,

Szymon Marciniak – Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu,

Olga Stanisławska - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi,

Klaudia Maria Berger - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi,

Roksana Maria Rosa  - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi,

Martyna Stróżyk - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi.

Wójt Gminy Pępowo Stanisław Krysicki pogratulował absolwentom bardzo dobrych i dobrych wyników uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Następnie wręczył laureatom konkursu listy gratulacyjne, nagrody pieniężne oraz książki, życząc wszelkiej pomyślności i sukcesów, a w szczególności kolejnych znakomitych osiągnięć naukowych.

Najlepsi maturzyści z gminy Pępowo na laurach spoczywać nie zamierzają – od października będą kontynuować edukację na studiach wyższych, na kierunkach: logistyka, germanistyka, prawo, bałkanistyka, transport oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Celem każdego z nich jest osiągnąć maksimum umiejętności i wiedzy, które pozwolą im zaistnieć na rynku pracy i realizować się w samodzielnym, dorosłym życiu.

Źródło: http://www.pepowo.pl/news/w-498/najlepsi-maturzysci-nagrodzeni