Powiatowy Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej


REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
20.IX. 2018 r.

I.ORGANIZATOR
Organizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi  Gostyńskiej,   ul. Wrocławska 10, 63-800 Gostyń.
 
II.Cele  konkursu:
• uświetnienie obchodów Święta Niepodległości;
• popularyzacja pieśni i  piosenek patriotycznych (pieśni żołnierskie, legionowe, powstańcze, religijne, opiewające piękno naszej Ojczyzny oraz takie, które wyrażają uczucia patriotyczne);
• pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego;
• wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej;
• wyłonienie szczególnie uzdolnionych wokalistów, zespołów muzycznych oraz wybitnych interpretacji muzycznych.

III. MIEJSCE I TERMIN
Etap szkolny- do końca roku szkolnego 2017/2018.
Etap powiatowy –  ZSO Gostyń – 20 września 2018 r.
Koncert Laureatów- ZSOiZ  Krobia – szkoły zostaną powiadomione w późniejszym terminie.
    
IV.UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs adresowany jest do uczniów:
I kategoria wiekowa – do 12 lat (uczniowie szkół podstawowych)
II kategoria wiekowa -13-16 lat (uczniowie szkół podstawowych i   gimnazjów)
III kategoria wiekowa – 16-19 lat ( uczniowie szkół ponadgimnazjalnych)

Uczestnikami konkursu mogą być : soliści, duet lub zespół muzyczny, reprezentujący szkołę lub placówkę z terenu  powiatu.
Uczestnicy konkursu, przystępując do etapu powiatowego, są zobowiązani do przedłożenia wypełnionych dokumentów:
• Karty zgłoszenia
oraz
• Zgody na wykorzystanie wizerunku
• Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

V.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
• Uczestnicy konkursu prezentują jeden utwór (w języku polskim) o tematyce    patriotycznej.  Pieśń może wykonać a`capella, z towarzyszeniem instrumentu lub podkładem nagranym na nośniku pamięci ( płyta CD, pendrive).Opisane podkłady muzyczne należy dostarczyć osobie odpowiedzialnej za nagłośnienie przed rozpoczęciem eliminacji,
• Eliminacji wstępnych dokonują nauczyciele przygotowujący uczestników do konkursu,
• Placówka może wytypować jednego uczestnika w każdej kategorii wiekowej. Szkoły, które w danej kategorii wiekowej liczą ponad 300 uczniów, mogą zgłosić 2 uczestników w jednej kategorii wiekowej,
• Każdy uczestnik eliminacji w ZSO otrzymuje w dyplom. Nagrody przewidziane są dla laureatów: 1,2,3  miejsce w każdej kategorii wiekowej,
• Zgłoszenia  wg załączonego wzoru - należy przesłać do 7. 09. 2018 r. na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Ewentualnych zmian w repertuarze można dokonać na 7 dni przed eliminacjami w ZSO.

VI.ZA UTWÓR PATRIOTYCZNY UZNAJE SIĘ:
• pieśń lub piosenkę kształtująca poczucie tożsamości  i przynależności  narodowej
• pieśń lub piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać historyczną
• pieśń lub piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną

VII.KRYTERIA OCENY WYKONYWANYCH UTWORÓW:
• dobór repertuaru, zgodność tematyki z charakterem konkursu
• ogólny wyraz artystyczny
• oryginalność interpretacji
• staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu, melodii, dykcja)

VIII.Przesłuchania konkursowe odbędą się 20.09.2018 r. od godziny 8.30 w auli ZSO Gostyń.
Ogłoszenie wyników nastąpi w tym samym dniu. Decyzja jury jest ostateczna.

Jury wyłoni najlepszych wykonawców, przyznając im nagrody oraz kwalifikacje do Koncertu Laureatów, który odbędzie się  w ramach uroczystości upamiętniającej 100-lecie Odzyskania Niepodległości w ZSOiZ w Krobi ( szkoły zostaną powiadomione  w późniejszym terminie).

IX. ZASADY ORGANIZACYJNE:
• Nadesłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na :
- przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu
- wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych
- rejestrację występu i wykorzystywanie nagrań tego występu w różnych formach przez Organizatorów i przez instytucje upoważnione do tego przez Organizatorów
• Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu
• Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt
• Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedopełnienie przez zgłaszającego formalności związanych z wymogami prawa autorskiego
• Karty zgłoszeń znajdują się w załączniku Regulaminu Konkursu.
• Dla każdego uczestnika konkursu należy wypełnić osobną kartę zgłoszenia.

Adres nadsyłania zgłoszeń:
Zespół Szkół Ogólnokształcących: ul. Wrocławska 10, 63-800 Gostyń;tel./fax.: (0-65) 572-02-92, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Regulamin Konkursu oraz Karta zgłoszenia będą dostępne na stronie internetowej ZSO Gostyń


Serdecznie zapraszamy !

 
POWIATOWY KONKURS PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

Karta zgłoszenia


Proszę wypełnić drukowanymi literami.

1.    Imię i nazwisko uczestnika, klasa………………………………………………………….

2.    Kategoria wiekowa……………………………………………….

3.    Nazwa szkoły (placówki)……………………………………………………………………

4.    Repertuar…………………………………………………………………………………….

5.    Osoba przygotowująca/telefon kontaktowy…………………………………………………

6.    Potrzeby techniczne…………………………………………………………………………


Zgłoszenie należy skopiować i przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.