Wrocławski Salon Maturzystów 2018

Uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu odwiedzili tegoroczny Wrocławski Salon Maturzystów, który odbył się 11 września 2018 roku w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej.

"Spotkania z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, rozmowy z przedstawicielami uczelni z Wrocławia, Warszawy, Poznania, Krakowa, wreszcie rozmowy ze studentami [były]okazją do wypracowania indywidualnych strategii maturalnych, służących wyborowi dalszych ścieżek edukacyjnych oraz doborowi odpowiednich studiów".

źródło: http://www.salonmaturzystow.pl/2018/wroclaw