Rajd rowerowy

W sobotę 6 października 2018 uczennice gostyńskiego Liceum po raz kolejny dzieliły się wiedzą i umiejętnościami z uczniami szkoły podstawowej. Miało to miejsce podczas wyjazdu rowerowego, którego celem było poznanie elementów rzeźby młodoglacjalnej, praca z mapą topograficzną w terenie oraz wykonanie badań wody i gleby za pomocą sprzętu laboratoryjnego.

W czasie rajdu uczennice dzieliły się wiedzą z młodszymi kolegami, razem wykonali wiele zadań i doświadczeń polegających na obserwacji krajobrazu naszej gminy.

Natomiast uczniowie klasy VII przedstawili starszym koleżankom informacje o swoich miejscowościach, zwiedziliśmy i poznaliśmy historię kościoła w Siemowie.

Rajd minął w miłej i pogodnej atmosferze. Opiekę nad uczniami sprawowali: Katarzyna Miedziarek i Tomasz Banaszak.