„Niepodległościowa” sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

W Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu Gostyńskiego zwołana przez jej Przewodniczącego – dr Alfreda Siamę, z okazji 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Podczas sesji zostały wręczone tytuły „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego”, które są wyróżnieniem przyznawanym corocznie przez Radę Powiatu Gostyńskiego. Wyróżnienie może być nadane obywatelom polskim i cudzoziemcom oraz instytucjom polskim i zagranicznym za wybitny wkład i współpracę na rzecz powiatu oraz promowanie powiatu w kraju i za granicą.

Wręczono także nagrody laureatom Powiatowego Dyktanda: Sto słów na stulecie Niepodległości

Ponadto zebrani w licealnej Auli mogli wysłuchać wykładu Roberta Zbieralskiego – historyka, nauczyciela ZSZ w Gostyniu oraz koncertu Chóru „Melodia” UTW.