Doceniono najlepszych nauczycieli

Dzień Edukacji Narodowej to okazja, by podziękować i uhonorować nauczycieli, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju i wychowania młodzieży. Tak też było w tym roku. Sześciu dyrektorów oraz ośmiu nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat gostyński otrzymało nagrody.

Corocznie Zarząd Powiatu Gostyńskiego przyznaje wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom nagrody pieniężne. W tym roku nagroda w wysokości 2580 złotych brutto trafi do 14 pedagogów. Gratulacje i podziękowania złożyli im Starosta Gostyński Robert Marcinkowski i Etatowy Członek Zarządu Janusz Sikora.

Decyzją Zarządu Powiatu Gostyńskiego gratyfikacje pieniężne otrzymali: Maciej Marcinkowski – dyrektor ZSZ w Gostyniu, Danuta Niedźwiedzińska – dyrektor ZSO w Gostyniu, Lech Bem –dyrektor ZSOiZ w Krobi, Małgorzata Wika –Konieczna – dyrektor ZSS w Brzeziu oraz Krystyna Piasecka – dyrektor PPP w Gostyniu.

Ponadto nagrodami obdarowani zostali nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu Katarzyna Kozłowska oraz Jarosław Bazan, Ewelina Mendyka ucząca z Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, Sylwia Ciesielska (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi),  Zbigniew Klimański (Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu) oraz Barbara Szajek i Marta Poszywała z Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu, a także Katarzyna Rolnik z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu