"Odpowiedzialny kierowca, to trzeźwy kierowca"

W Czwartek, 18 października 2018 r., w Zespole Szkół Ogólnokształcących zorganizowane zostało spotkanie Teresą Kobrzyńską - Dyrektorem Centrum Edukacji i Profilaktyki Problemów Uzależnień w Poznaniu, ekspertem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie nt.: "Odpowiedzialny kierowca, to trzeźwy kierowca".

Zajęcia te skierowane były do uczniów, którzy chcą zdawać na prawo jazdy lub już je posiadają. Podczas warsztatów młodzież dowiedziała się, jakie są konsekwencje dla osób które prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu, a tym samym stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia własnego, a także życia i zdrowia innych.

Dodatkowo takie zajęcia mają na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu w przyszłości, zdobycie wiedzy na temat wpływu alkoholu na funkcjonowanie człowieka oraz zwiększenie samoświadomości własnych problemów i możliwości pracy nad nimi.