Zaproszenie: XVII Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu gostyńskiego, do wzięcia udziału w kolejnej edycji Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, który odbędzie się 11 marca 2019 roku, o godz. 9:00 w auli ZSO.

Warunki uczestnictwa określa regulamin. Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z podkładem muzycznym prosimy przesyłać do 25.02.2019 roku, do godz. 15:00.


 

Regulamin XVII Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej

1. Instytucja patronująca i organizator Festiwalu:
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej  w Gostyniu
2. Cele festiwalu:
•  propagowanie nauki języków obcych poprzez muzykę,
•  prezentacja talentów wokalnych, muzycznych i językowych,
•  praktykowanie umiejętności wystąpień publicznych,
•  rozwój umiejętności językowych, wokalnych, prezentacyjnych uczniów z powiatu gostyńskiego,
•  współpraca międzyszkolna pomiędzy placówkami oświatowymi powiatu gostyńskiego
3.    Warunki uczestnictwa:
•  Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z okręgu powiatu gostyńskiego
•  Festiwal zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
•  Pierwsza kategoria to uczniowie szkoły podstawowej oraz 3 klasy gimnazjum
•  Druga kategoria to uczniowie ze szkół ponadpodstawowych
• Termin rozpoczęcia 11.03.2019, godz. 9:00 w auli  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, ul. Wrocławska 10 (uczestników wraz z opiekunami prosimy o przybycie minimum pół godziny wcześniej  przed rozpoczęciem Festiwalu)
•  Szkoły przesyłają zgłoszenia uczestników, zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych wraz z nośnikami podkładu muzycznego na CD lub pendrivie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu,  za pomocą karty zgłoszenia, na adres mailowy, pocztą lub osobiście w sekretariacie ZSO do dnia 25.02.2019 r., godz. 15:00
•  Każda szkoła może zgłosić 4  uczestników (soliści lub zespoły)
•  Każdy uczestnik lub zespół przygotowuje 1 utwór muzyczny w dowolnym języku obcym
•  Każdy uczestnik może wykonać utwór z akompaniamentem, bez akompaniamentu instrumentów lub z podkładem muzycznym (tzw. półplaybackiem)
• W przypadku półplaybacku, utwór może znajdować się na nośniku CD lub pendrive. W obu przypadkach prosimy o podpisanie imieniem i nazwiskiem wykonawcy. Na nośniku może znajdować się tylko podkład muzyczny mający być wykorzystany podczas występu na Festiwalu (nie mogą znajdować się na nim inne foldery)
•  Po zgłoszeniu uczestnictwa, zmiany w repertuarze nie będą przyjmowane
4. Ocena i nagrody:
•  Po obradach Jury nastąpi ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród
•  Kryteria oceniania:
-  językowe
-  wokalne
-  dykcja
-  interpretacja
-  indywidualność artystyczna
-  choreografia
-  ogólny wyraz estetyczno – artystyczny
•  Jury przyznaje trzy pierwsze miejsca i wyróżnienie w każdej kategorii oraz Grand Prix Festiwalu
•  Ustalony wynik Festiwalu jest nieodwołalny
•  Nadesłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na :
- przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu
- wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych
- rejestrację występu i wykorzystywanie nagrań tego występu w różnych formach przez Organizatorów i przez instytucje upoważnione do tego przez Organizatorów
•  Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu
•  Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt
•  Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedopełnienie przez zgłaszającego formalności związanych z wymogami prawa autorskiego
•  Karty zgłoszeń znajdują się w załączniku Regulaminu Konkursu.


 

KARTA ZGŁOSZENIA Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej

1. Imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu (skład zespołu,  ilość osób) ..............................................................................................
2. Imię i nazwisko opiekuna; numer telefonu opiekuna ....................................................................................................................
3. Szkoła uczestnika  .................................................................................................................................................................
4. Kategoria wiekowa wykonawcy ……………………………………………………………..
5. Repertuar
tytuł utworu: ……………………………………………………………………………………
autor tekstu: ……………………………………………………………………………………..
autor muzyki: …………………………………………………………………………………...
6. Rodzaj akompaniamentu (wymień instrumenty i osoby) ...............................................................................................................

                                                                                                                   ………………………………………………..
                                                                                                                     Data i podpis osoby zgłaszającej


Nadesłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na :
- przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu,
- wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych,
- rejestrację występu i wykorzystywanie nagrań tego występu w różnych formach przez organizatorów i przez instytucje upoważnione do tego przez Organizatorów,
Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu,
Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedopełnienie przez zgłaszającego formalności związanych z wymogami prawa autorskiego.


                                                                                                                    ………………………………………………..
                                                                                                                      Data i podpis osoby zgłaszającej