Jak zostać inżynierem po skończeniu ZSO czyli spotkanie z absolwentem

19 lutego 2019 na godzinie wychowawczej w klasie 3a, matematyczno-fizycznej, gościł Wojciech Przedlacki, absolwent ZSO, który niedawno ukończył studia inżynierskie na Politechnice Wrocławskiej.

Na spotkaniu z nieco młodszymi kolegami i koleżankami Wojtek opowiadał o wyborze studiów, kierunku i specjalności, o różnych aspektach studenckiego życia, o możliwościach łączenia nauki z pracą i praktykach, a także o plusach zaangażowania się w działalność w organizacjach studenckich.

Oprócz tego uczniowie mogli także przyjrzeć się działaniu zestawu sterowniczego – pracy inżynierskiej, którą Wojtek przywiózł na spotkanie.