Sejmik Województwa Wielkopolskiego Zdobyty

Jest nam niezwykle miło poinformować, iż nasze uczennice z klasy 1a: Weronika Nowicka i Karolina Zygmunt wezmą udział w Sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego, pt.: „Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI w.”. Dziewczyny będą reprezentowały powiat gostyński 10 maja w Poznaniu.

Ich sukces jest efektem ciężkiej pracy, jaką wykonały, by przygotować się do zadania konkursowego. Spośród szkół średnich powiatu gostyńskiego zwyciężyła Nasza szkoła. Weronika i Karolina opracowały zadanie rekrutacyjne na temat: „Korzyści płynące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej”. Opiekunem zespołu była p. Anna Ptak-Sędziak.

Gratulujemy zwycięzcom!