42. OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

W lutym odbyła się część ustna etapu okręgowego tegorocznej edycji Olimpiady Języka Niemieckiego, w której wzięła udział uczennica naszej szkoły Kinga Kaczmarek z klasy 3 b.

Eliminacje okręgowe składają się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna polega na rozwiązaniu testu, natomiast część ustna ma na celu sprawdzenie umiejętności prowadzenia rozmowy w języku niemieckim oraz wiedzy z zakresu literatury, kultury, historii, polityki i geografii Austrii, Niemiec i Szwajcarii. Po rozwiązaniu testu, do części ustnej dostało się 28 uczniów z okręgu.

Niestety Kinga nie znalazła się w gronie finalistów.

Na uznanie zasługują jednak zaangażowanie i wysiłek Kingi włożone w przygotowania do etapu okręgowego oraz godne reprezentowanie naszej szkoły.