„To były piękne dni…” - pożegnanie maturzystów

26 kwietnia 2019 roku, odbyła się w naszej szkole uroczystość pożegnania klas trzecich połączona z wręczeniem absolwentom świadectw ukończenia szkoły.

Po Mszy Świętej, społeczność szkolna oraz zaproszeni goście udali się do auli, gdzie zostali przywitani przez młodszych kolegów, którzy przygotowali dla nich akademię.

Pani Dyrektor Danuta Niedźwiedzińska wręczyła absolwentom świadectwa oraz nagrody za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, udział w konkursach,  zaangażowanie w życie szkoły oraz pracę na rzecz środowiska lokalnego. Wręczono także listy gratulacyjne dla rodziców, a abiturienci otrzymali kwiaty od młodszych koleżanek i kolegów.

Jagna Knapp oraz Grzegorz Golniewicz, w imieniu wszystkich trzecioklasistów, podziękowali całemu gronu pedagogicznemu za trud pracy wychowawczej i przekazaną wiedzę. Uczniowie wraz z wychowawcami rozeszli się do klas, by podziękować za wspólnie spędzony czas w murach naszej szkoły.

Całej imprezie przyświecał wspaniały program artystyczny, który został wykonany przez abiturientów: Grzegorza Golniewicza z kl. 3a, Kingę Kaczmarek z kl. 3b, Jagnę Knapp z kl. 3c oraz Agnieszkę Poślednik z kl. 3c. Nasi uczniowie zaprezentowali przed publicznością swoje talenty wokalne, muzyczne i estradowe.

Uroczyste pożegnanie klas maturalnych przygotowały p. Justyna Jurdzińska oraz p. Anna Ptak-Sędziak.

Życzymy wszystkim absolwentom uzyskania wysokich wyników maturalnych oraz wielu sukcesów na kolejnych etapach edukacji.