Zmarł prof. Roman Kaliszan, absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu z 1963 roku

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 9 maja 2019 r. zmarł prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan wybitny naukowiec, specjalista  z zakresu nauk farmaceutycznych, farmakologii oraz chemii analitycznej.

Twórca nowego w skali światowej, oryginalnego kierunku badawczego – analizy ilościowych zależności struktura-retencja (Quantitative Structure Retention-Relationships, QSRR).  Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Akademii Medycznej w Gdańsku) w latach 2005-2008. Prorektor ds. nauki w latach 1999-2005, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego w latach 1984-1987, kierownik Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki w latach 1984-2016.

Msza święta w intencji Zmarłego zostanie odprawiona 15 maja 2019 roku w Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Gdańsku.