Wyróżnione przez KANGURA

Zuzanna Bartkowiak i Barbara Ratajczak, uczennice gostyńskiego Liceum, otrzymały wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR. Wyróżnienie takie przyznawane jest uczestnikom Konkursu, którzy uzyskali jeden z najwyższych wyników spośród wszystkich biorących w nim udział.