Najlepsi nauczyciele docenieni

Jedenastu nauczycieli ze szkół powiatowych otrzymało nagrodę Zarządu Powiatu Gostyńskiego z Okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wśród nagrodzony znalazły się Justyna Jurdzińska, Katarzyna Miedziarek i Ewelina Mendyka - nauczycielki ZSO Gostyń.

Jedenastu nauczycieli ze szkół powiatowych otrzymało nagrodę Zarządu Powiatu Gostyńskiego z Okazji Dnia Edukacji Narodowej.  – Z niepokojem obserwuję tendencje, że  nauczycieli pozbawia się autorytetu i szacunku. Tymczasem pełnicie niezwykle ważną rolę w społeczeństwie. To Wy wpływacie na to, jakie będą nasze przyszłe pokolenia – mówił podczas uroczystości wręczenia wyróżnień Starosta Gostyński Robert Marcinkowski.

Nagrodę Zarządu Powiatu Gostyńskiego otrzymało łącznie 11 nauczycieli. Wyróżnienie trafiło do Bogusławy Skorackiej, Joanny Misiak oraz Anity Woźniak – pedagogów z Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu, Eweliny Mendyki, Katarzyny Miedziarek oraz Justyny Jurdzińskiej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, a także Magdaleny Maćkowiak i Łukasza Cebulskiego – nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Zawodowych w Krobi. Ponadto nagrody otrzymali: Agnieszka Sadzka (Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu), Ewa Mayer (Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu) i Marzena Bojańska (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).

Obecni na uroczystości Członkowie Zarządu Powiatu Gostyńskiego podkreślali wagę edukacji i nauczycieli w życiu społeczeństwa. Starosta Gostyński Robert Marcinkowski sięgnął po cytat noblistki Olgi Tokarczuk. – „Nauczyciele są dla społeczeństw trampoliną do lepszego jutra. Kiedy są pełni pasji i energii, dostrzegą talenty w uczniach, będą ich wspierać i ciągnąć w górę, a wtedy może narodzić się siła, która pchnie świat do przodu” – cytował. I dodawał: - Ten rok był rokiem szczególnym i trudnym dla polskiej edukacji. Zawsze jednak cenimy nauczycieli, którzy mają pasję i doskonale wywiązują się z wielkiej roli, którą pełnią wobec społeczeństwa i każdego ucznia. Dziś mamy na sali wyłącznie takich nauczycieli, za co chciałbym podziękować.

Również Wicestarosta Janusz Sikora mówił o ważnym zadaniu grona pedagogicznego. – To życie pisze najlepsze scenariusze. Ale nawet najlepszy scenariusz, żeby nie pozostał tylko scenariuszem potrzebuje dobrego reżysera. To Wy, drodzy nauczyciele, reżyserujecie dzieła w postaci doskonale przygotowanych absolwentów naszych szkół. Za tę trudną pracę dziękuję – mówił.

Każdy z nauczycieli otrzymał nagrodę w wysokości 2 630 zł brutto. Ich wręczenie miało miejsce w Dniu Edukacji Narodowej, w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu

Źródło: http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/najlepsi-nauczyciele-docenieni?module=aktualnosci