II Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych

Uczniowie reprezentujący Zespól Szkół Ogólnokształcących zajęli pierwsze miejsce (w kategorii szkół ponadpodstawowych) podczas II Gminnego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych.

Wydarzenie skierowane było do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dzieci korzystających ze świetlic działających na terenie gminy Gostyń. Celem konkursu było promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Spektakle poruszały tematykę samotności, małej dbałości ze strony rodziców o sprawy dzieci, uzależnień od narkotyków, alkoholu, dopalaczy, gier komputerowych.

Więcej: https://gostyn24.pl/pl/14_kultura/47333_wazne_by_umiec_zareagowac_te_sprawy_nurtuj_mlodych_ludzi.html