Diagnoza lokalna

Ścieżki rowerowa, tereny zieleni, a może nowe supermarkety i lokale gastronomiczne? Uczniowie ZSO w ramach tzw. diagnozy lokalnej zastanawiali się nad tym, jak w przyszłości powinien wyglądać Gostyń.

Podczas zajęć musieli zastanowić się, jakie są mocne i słabe strony ich rodzinnego miasta.