Harmonogram egzaminu maturalnego

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku.

Uwaga!!! Wszelkie dodatkowe informacje absolwenci będą otrzymywali drogą elektroniczną poprzez e-dziennik, który ponownie zostanie im udostepniony w maju.