Rekrutacja elektroniczna

Link do strony rekrutacyjnej: https://powiatgostyn.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

APLIKOWAĆ DO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  BĘDZIE MOŻNA POPRZEZ ZAKŁADKĘ "NABÓR VULCAN" (MENU: LEWA STRONA, POZYCJA PIERWSZA).

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 10 kwietnia br. w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół w celu przeciwdziałania COVID-19 postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

W chwili obecnej terminy te nie są jeszcze znane. Informujemy jednakże, że tegoroczne postępowanie rekrutacyjne w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat gostyński odbędzie się w formie elektronicznej, poprzez system dostępny pod adresem powiatgostyn.edu.com.pl

Obecnie na podanej stronie można zapoznać się ze szczegółową ofertą edukacyjną naszych szkół (zakładka: „Oferta”). W terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej zostanie uruchomiona rejestracja kandydatów. O wyznaczonym harmonogramie i szczegółowym sposobie postępowania rekrutacyjnego będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej powiatu oraz na wskazanej platformie, w zakładce „Aktualności”.