Matematyka bez granic i pięcioro wspaniałych

W matematyce granice istnieją, mogą być skończone lub nie, jednostronne lub dwustronne, właściwe lub niewłaściwe. Wie o tym każdy uczeń zgłębiający przedmiot na poziomie rozszerzonym.

Czy można jednakże przekroczyć granice wyobraźni ?

Ależ tak.

Przekonują się o tym na każdych zajęciach innowacji matematycznej „Przekroczyć granice wyobraźni” uczestnicy - Antek, Bartek, Basia, Marta i Zuzia. Pokonują kolejne bariery, jakie stawia przed nimi przedmiot, stwierdzają, że granice są po to by je przekraczać.

Na odbywających się dwa razy w tygodniu spotkaniach analizowali wiele przykładów funkcji, czasem przedziwnych, a jak się potem okazało wykazujących niezwykłe własności. Dowiedzieli się, że pierwiastek z liczby ujemnej, wbrew dotychczasowym przekonaniom jednak istnieje. Wkroczyli wreszcie w magiczny świat geometrii, gdzie czasem trzeba zobaczyć niewidzialne. Odkrywali związki zachodzące pomiędzy figurami i wreszcie dowiedzieli się czym jest tajemniczy wężyk nazywany całką.

Permutacje, wariacje, kombinacje, a czasem trzy w jednym, takie niespodzianki niosą z sobą zadania z kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa. Poznali zaawansowane pojęcia i wzory pozwalające obliczać wysokość wygranej w grach losowych.

I wciąż przekraczają granice między zrozumiałe-niezrozumiałe i wszystko co trudne staje się łatwe.