Konkurs: Korona rzeczywistości

ZSO Gostyń zaprasza do wzięcia udziału w Regionalnym Konkursie Literacko – Teatralno – Fotograficznym. Celem Konkursu jest pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie kreatywności, rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, odnalezienie inspiracji w trudnej rzeczywistości.

Regulamin

Regionalnego Konkursu Literacko – Teatralno – Fotograficznego

Korona rzeczywistości

1. Postanowienia ogólne

a. Konkurs jest organizowany pod nazwą Korona rzeczywistości i jest zwany dalej: "Konkursem".

b. Celem Konkursu jest pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie kreatywności, rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, odnalezienie inspiracji w trudnej rzeczywistości.

c. Temat konkursu obejmuje wszelkie skojarzenia, impulsy, sugestie, inspiracje wywoływane przez otaczającą młodego człowieka rzeczywistość.

d. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu

e. Konkurs zostanie przeprowadzony online.

2. Uczestnicy konkursu

a. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież do 26 roku życia w następujących kategoriach:

• szkoła podstawowa

1. Klasy IV-VI

2. Klasy VII-VIII

• szkoła ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa – uczniowie i absolwenci

1. Do 18 roku życia

2. Powyżej 18 roku życia

3. Warunki udziału

a. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

b. Prace konkursowe należy przesyłać na adres mailowy – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  -  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2021 roku.

c. Uczestnik  ma prawo nadesłać w wybranej przez siebie kategorii:

• w dziale literackim

• w poezji: jeden zestaw do 3 wierszy;

• w prozie: 1 pracę; może to być: esej, szkic literacki, opowiadanie, pamiętnik lub inna, dowolna forma; objętość nadesłanej pracy nie może przekroczyć 3 stron maszynopisu

• w kategorii  teatralnej:

1 etuida zarejestrowana w formacie MP4, przesłana bezpośrednio bądź za pośrednictwem linku do dysku Google lub WeTransfer, trwająca do 3 min, do wyboru: aktorska, taneczno-aktorska, wokalno-aktorska, z wykorzystaniem form plastycznych, pantomimiczna i in.

• w dziale fotograficznym: maksymalnie 2 zdjęcia.

d. Pracę (prace)  należy zatytułować.

e. Prace należy wysłać mailem z wypełnioną kartą    uczestnika (załącznik do regulaminu).

f. Należy nadsyłać prace dotąd niepublikowane oraz nienagrodzone  w innych konkursach.

4. Ocena prac konkursowych

a. Po zakończeniu konkursu oceny prac dokona niezależna Komisja Konkursowa.

b. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie I miejsca w każdej kategorii konkursowej oraz przyznanie wyróżnień.

c. Nagrody zostaną wysłane pocztą bezpośrednio do laureatów lub szkół, które laureaci będą reprezentować. O przyznaniu nagród laureaci zostaną wcześniej powiadomieni.

d. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania na wystawach, prezentacjach, lokalnej prasie i stronach internetowych tylko wybranych przez siebie prac.

5. Kontakt

a. Wszelkie pytania można wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b. Informacji bezpośredniej udzielają: Ewelina Mendyka, Angelika Szober