Stop hejt: rozstrzygnięcie konkursu

Rzeczywistość online, która stała się jedyną formą spotkań w dobie pandemii, nie tylko zdominowała komunikację międzyludzką, ale też bardziej niż kiedykolwiek zaczęła zagrażać relacjom.

Konieczne więc wydało się zwiększenie świadomości społeczności szkolnej oraz ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem takich działań w cyberprzestrzeni.  Akcja Stop Hejt w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu przebiegała wieloetapowo.

Dnia 17 marca 2021 ogłoszono dwa szkolne konkursy - wśród przygotowanych i nadesłanych prac wybrano i nagrodzono: 

Pierwszą miejsce dla Olgi Biskupskej

Drugie miejsce dla Katarzyny Barańskej

Trzecie miejsce dla Julię Olejniczak 

Celem konkursu było wprowadzenie w tematykę, rozeznanie tematu, pogłębienie wiedzy o hejcie, źródłach takich zachowań, motywach i statystykach. 

Dziewczynom serdecznie Gratulujemy!