Dyskutowali o hejcie

Dnia 28  kwietnia zostało zorganizowane spotkanie na platformie Teams, w której uczestniczyło 50 osób – reprezentanci wszystkich klas, którzy obejrzeli film w reż. Jana Komasy pt. Hejter.

Po obejrzeniu filmu uczestnicy pracowali w 4 grupach dyskusyjnych omawiając:

○ przebieg życia Tomasza Giemzy,

○ profil psychologiczny, 

○ źródła - zdarzeń, które doprowadziły do hejtu (plagiat, wyrzucenie ze studiów, praca, pochodzenie, relacje z ludźmi wyższej klasy społecznej),

○ zmiany w skali hejtu - od hejtu społecznego, przez indoktrynację grup społecznych, po plan zamachu, 

○ wpływ przestrzeni, rekwizytów i muzyki wprowadzonych w filmie na uwypuklenie zdarzeń, przemian i emocje widza.

Na koniec stworzono listę możliwych zachowań i zadań, które mogłyby wpłynąć na przeciwdziałanie hejtowi.